Stowarzyszenie F.R.

Stowarzyszenie Fundacji Rodzinnych

„(…) jedynym sensem istnienia stowarzyszenia jest reprezentowanie jakiejś grupy społecznej przed organami państwa.” —  Marek Minakowski polski historyk 1972

w przygotowaniu

Aktualnie czekamy na zarejestrowanie kolejnych Fundacji - które utworzą podwaliny przyszłego "Stowarzyszenia Fundacji Rodzinnych".

Cel 1:

Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia oraz Fundacji Rodzinnych przed organami Państwa.

Cel 2:

Wspólna edukacja, charytatywność, biznes i spędzanie czasu razem.

Cel 3:

Poprawa swojego wizerunku poprzez udział w akcjach społecznych.