2. Audyt i Strategia F.R.

Oferta Audytu

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie usługami Points Capital P.S.A. Przedstawiamy ofertę na przeprowadzenie audytu przygotowawczego do założenia Fundacji Rodzinnej. Nasza firma działa zgodnie z najwyższymi standardami Advanced Trust Foundation, opierając się na amerykańskich wzorcach, które zostały dostosowane do polskiego prawa.

Zakres Usługi

Audyt przygotowawczy obejmuje szczegółową analizę wszystkich elementów niezbędnych do stworzenia optymalnej strategii założenia Fundacji Rodzinnej. Proces ten trwa średnio od 2 do 8 godzin i składa się z następujących etapów:

1. Analiza celów fundacji:

  • Określenie celów nadrzędnych, głównych, wtórnych i dodatkowych.
  • Ustalenie długoterminowych celów fundacji.

2. Ocena możliwości wniesienia majątku:

  • Identyfikacja składników majątkowych możliwych do przeniesienia do fundacji (nieruchomości, papiery wartościowe, prawa autorskie, wkłady pieniężne, inne inwestycje).
  • Ocena skutków prawnych, podatkowych i finansowych wniesienia poszczególnych składników majątkowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT.

3. Opracowanie zabezpieczeń ochronnych:

  • Analiza ryzyka związanego z wnoszonymi aktywami i opracowanie odpowiednich zabezpieczeń.
  • Zabezpieczenie woli fundatora na polu wewnętrznym i zewnętrznym.

4. Redukcja obciążeń podatkowych oraz ZUS:

  • Analiza struktury podatkowej i identyfikacja możliwości redukcji obciążeń podatkowych oraz ZUS.

5. Planowanie sukcesji:

  • Planowanie sukcesji oraz bezpieczeństwa finansowego rodziny na wypadek śmierci, kalectwa, stałej niezdolności do pracy fundatora.

6. Analiza świadczeń:

  • Świadczenia materialne i niematerialne dla poszczególnych beneficjentów.
  • Analiza celów emerytalnych oraz prognozowanych wyników.

Koszt Audytu

Koszt przeprowadzenia audytu przygotowawczego wynosi 10.000,00 PLN netto. Cena obejmuje pełną analizę oraz przygotowanie szczegółowego raportu zawierającego rekomendacje i strategie wdrożeniowe. Szacunkowy czas przygotowania raportu to około 12 godzin i dostarczany jest do klienta do 10 dni roboczych.

Nasze Podejście

Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami Advanced Trust Foundation, co zapewnia naszym klientom kompleksowe i profesjonalne podejście do zarządzania majątkiem oraz planowania sukcesji. Nasze rozwiązania są inspirowane najlepszymi amerykańskimi wzorcami, dostosowanymi do specyfiki polskiego prawa, co gwarantuje ich skuteczność i zgodność z obowiązującymi przepisami.

Następne Kroki

W celu umówienia spotkania audytowego prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 616-257-935 lub adresem email [email protected]
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i doprecyzować szczegóły oferty.

Z poważaniem,

Wojciech Kaldyk – Główny Analityk