Nasze dziedzictwo,
nasza odpowiedzialność.
Wspólnie tworzymy lepszy świat. Rodzinne wartości, globalny wpływ.

Zainteresowanie się fundacją rodzinną otwiera drzwi do strategicznego – bieżącego zarządzania majątkiem, optymalizacji podatkowej, sukcesji oraz budowania trwałego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń rodziny. 

PODATKI

Zwolnienia podatkowe: Fundacje rodzinne mogą korzystać ze zwolnień podatkowych w zakresie ich niektórych działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z najszerszym w internecie opracowaniem polityki podatkowej dla Fundacji Rodzinnych. Razem zaoszczędźmy pieniądze na inwestycje.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo finansowe

Skarbiec rodzinny: Fundacje przy właściwym zaprojektowaniu działają jak kasa pancerna. Pozwalają na realizowanie starannie zaplanowanych celów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą koncepcją zarządzania Fundacją Rodzinną poprzez cele. Razem zbudujemy godziwą przyszłość dla Twojej rodziny.

Czytaj więcej

Wspólne inwestycje

Pomnażajmy majątek: Poprzez stowarzyszenie fundacji rodzinnych, pod ścisłym nadzorem licencjonowanej kancelarii prawnej oraz analityka ryzyka - szukamy wspólnie okazji.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem inwestycji dedykowanych dla Fundacji Rodzinnych jak:  Mezannine, Nieruchomości,  własność intelektualna i inne. Razem pomnażajmy majątek.

Czytaj więcej

Człowiek AI

Człowiek AI: to człowiek po IV rewolucji przemysłowej, kiedy pojęcie własności oraz potrzeb przybiera nową postać.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym konceptem odnalezienia się w świecie po fuzji rzeczywistości fizycznej i wirtualnej i w trakcie AI. Razem wkroczmy – w nowy, lepszy świat.

Czytaj więcej

Wspólne inwestycje

Realizuj politykę wizerunkową swojej Fundacji Rodzinnej zgodnie z Twoimi celami: od wielkich akcji charytatywnych po całkowitą anonimowość.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem polityki bezpieczeństwa dla Fundacji Rodzinnych przygotowanych przez Points Capital P.S.A.

Czytaj więcej

Działamy z serca, myślimy o przyszłości.

Od dziedzictwa do przyszłości – każdy krok ma znaczenie.

Twórz dziedzictwo, które przetrwa – odkryj moc fundacji rodzinnej.

Wsparcie dla przyszłych pokoleń

Fundacja rodzinną zapewnia trwałą platformę do przekazywania wartości i zasobów dla przyszłych pokoleń rodziny.

Podkreślenie rodzinnych wartości

Możliwość promowania i utrwalania wartości rodzinnych i tradycji przez wspólne inicjatywy i projekty.

Społeczna odpowiedzialność

Przyczynianie się do dobra społecznego, wspieranie lokalnych inicjatyw i organizacji charytatywnych.

Edukacja i rozwój

Inwestowanie w edukację i rozwój członków rodziny oraz innych osób poprzez stypendia, warsztaty i programy edukacyjne.

Zarządzanie majątkiem rodzinnym

Efektywne zarządzanie i ochrona majątku rodzinnego, z możliwością inwestowania w różne przedsięwzięcia.

Łączenie rodziny:

Wspólne cele i projekty mogą wzmocnić więzi rodzinne i współpracę między pokoleniami.

Profesjonalizacja działań filantropijnych

Możliwość zorganizowania i profesjonalizacji działań charytatywnych i filantropijnych.

Budowanie pozytywnego wizerunku

Fundacja rodzinna może być doskonałym narzędziem do budowania pozytywnego wizerunku rodziny w społeczności.

Długoterminowe planowanie i trwałość

Fundacja umożliwia realizację długoterminowych celów i projektów, zapewniając trwałość działań rodzinnych.

Pozostańmy w kontakcie

Stały kontakt i dostępność

Jesteśmy zawsze dostępni dla naszych klientów, zapewniając regularne aktualizacje i wsparcie w każdym etapie procesu.

tajemnica zawodowa

Ochrona poufności

Zapewniamy pełną ochronę poufności powierzonych nam informacji. Z każdym klientem zawieramy umowę NDA (Non Disclosure Agreement).

Ogólne informacje

Points Capital Prosta Spółka Akcyjna 

ul. Adolfa Bnińskiego 14, 61-695 Poznań
NIP: 9721350189
REGON: 527935518
KRS: 0001090634      

Nr. r-ku PLN –  PKO BP S.A. :  

95 1020 4027 0000 1302 1931 8548

Nr. r-ku EURO –  PKO BP S.A.  : 

62 1020 4027 0000 1502 1931 8559

Numer kontaktowy: +48 616-257-935

kontakt@fundacja-rodzinna.fr

kontakt@points-capital.com 

analizy@points-capital.com

www.points-capital.com

www.fundacja-rodzinna.fr                                                  

biuro

Siedziba

Points Capital P.S.A.

ul. Adolfa Bnińskiego 14,

61-695, Poznań    

forMULARZ KONTAKTOWY

Klauzula Informacyjna o Ochronie Danych Osobowych – Points Capital P.S.A.

Administrator Danych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Points Capital Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Adolfa Bnińskiego 14, zarejestrowana w krajowym rejestrze sądowym, pod numerem [0001090634], zwana dalej „Administrator”.

Cel Przetwarzania: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów zawartych z Points Capital P.S.A., w tym świadczenia usług, realizacji płatności, prowadzenia księgowości, a także w celach marketingowych, o ile wyrazili Państwo na to zgodę.

Podstawa Prawna: Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: a) niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną są Państwo, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), b) Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), c) niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), d) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy Danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Points Capital P.S.A., w tym dostawcom usług, podwykonawcom, doradcom prawnym, doradcom podatkowym, doradcom finansowym jak również organom publicznym, w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa.

Okres Przechowywania: Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub do czasu wycofania zgody, o ile taka zgoda została wyrażona.

Prawa Osoby, której Dane Dotyczą: Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dobrowolność Podania Danych: Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy i świadczenia usług przez Points Capital P.S.A.

Automatyzowane Podejmowanie Decyzji: Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym również w formie profilowania.

Kontakt: W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Points Capital P.S.A. pod adresem: kontakt@points-capital.com