1. Dokumentacja Źródłowa

dokumentacja źródłowa

 


Ustawa:

 

Formularze wniosków o wpis do rejestru fundacji rodzinnych:

 • Załącznik nr. 1 RFR-W- wpis fundacji rodzinnej – plik pdf
 • Załącznik nr. 1 RFR-W-wpis fundacji rodzinnej – plik rtf
 • Załącznik nr. 2 RFR-Z-zmiana danych fundacji rodzinnej – plik pdf
 • Załącznik nr. 2 RFR-Z-zmiana danych fundacji rodzinnej – plik rtf
 • Załącznik nr. 3 RFR-Z30- sprawozdania finansowe i inne dokumenty – plik pdf
 • Załącznik nr. 3 RFR-Z30- sprawozdania finansowe i inne dokumenty – plik rtf
 • Załącznik nr. 4 RFR-Z61- zmiana – likwidacja rozwiązanie unieważnienie – plik pdf
 • Załącznik nr. 4 RFR-Z61- zmiana – likwidacja rozwiązanie unieważnienie – plik rtf
 • Załącznik nr. 5 RFR-Z63-zarząd komisaryczny- zarząd przymusowy – plik pdf
 • Załącznik nr. 5 RFR-Z63-zarząd komisaryczny- zarząd przymusowy – plik rtf
 • Załącznik nr. 6 RFR-Z67 – postępowanie restrukturyzacyjne – plik pdf
 • Załącznik nr. 6 RFR-Z67 – postępowanie restrukturyzacyjne – plik rtf
 • Załącznik nr. 7 RFR-Z68 – postępowanie upadłościowe – plik pdf
 • Załącznik nr. 7 RFR-Z68 – postępowanie upadłościowe – plik rtf
 • Załącznik nr. 8 RFR-X – wykreślenie fundacji rodzinnej – plik pdf
 • Załącznik nr. 8 RFR-X – wykreślenie fundacji rodzinnej – plik rtf
 • Załącznik nr. 9 RFR-WA-jednostki terenowe fundacji rodzinnej – plik pdf
 • Załącznik nr. 9 RFR-WA-jednostki terenowe fundacji rodzinnej – plik rtf
 • Załącznik nr. 10 RFR-WB- członkowie zgromadzenia beneficjentów – plik pdf
 • Załącznik nr. 10 RFR-WB- członkowie zgromadzenia beneficjentów – plik rtf
 • Załącznik nr. 11 RFR-WL-pełnomocnik fundacji rodzinnej – plik pdf
 • Załącznik nr. 11 RFR-WL-pełnomocnik fundacji rodzinnej – plik rtf
 • Załącznik nr. 12 RFR-WK-zarząd rada nadzorcza – plik pdf
 • Załącznik nr. 12 RFR-WK- zarząd rada nadzorcza – plik rtf
 • Załącznik nr. 13 RFR-WM przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej – plik pdf
 • Załącznik nr. 13 RFR-WM przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej – plik rtf
 • Załącznik nr. 14 RFR-ZA-zmiana jednostki terenowej fundacji rodzinnej – plik pdf
 • Załącznik nr. 14 RFR-ZA-zmiana jednostki terenowej fundacji rodzinnej – plik rtf
 • Załącznik nr. 15 RFR-ZB – zmiana członkowie zgromadzenie beneficjentów – plik pdf
 • Załącznik nr. 15 RFR-ZB – zmiana członkowie zgromadzenia beneficjentów – plik rtf
 • Załącznik nr. 16 RFR-ZK – zmiana zarząd rada nadzorcza – plik pdf
 • Załącznik nr. 16 RFR-ZK – zmiana zarząd rada nadzorcza – plik rtf
 • Załącznik nr 16 RFR-ZK – zmiana zarząd rada nadzorcza –  plik pdf
 • Załącznik nr 16 RFR-ZK – zmiana zarząd rada nadzorcza – plik rtf 
 • Załącznik nr. 17 RFR-ZL – zmiana pełnomocnik fundacji rodzinnej – plik pdf
 • Załącznik nr. 17 RFR-ZL – zmiana pełnomocnik fundacji rodzinnej – plik rtf
 • Załącznik nr. 18 RFR-ZN – zmiana sprawozdania finansowe i inne dokumenty – plik pdf
 • Załącznik nr. 19 RFR-ZR – zmiana likwidator zarządca syndyk – plik pdf
 • Załącznik nr. 19 RFR-ZR – zmiana likwidator zarządca syndyk – plik rtf
 • Załącznik nr. 20 RFR-ZM – zmiana przedmiotu działalności gospodarczej – plik pdf
 • Załącznik nr. 20 RFR-ZM – zmiana przedmiotu działalności gospodarczej – plik rtf
 • Załącznik nr. 21 RFR-ZY – zmiana numer REGON / NIP – plik pdf
 • Załącznik nr. 21 RFR-ZY – zmiana numer REGON / NIP – plik rtf
 •