6. Biegły Rewident F.R.

Oferta Audytu Fundacji Rodzinnej

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie usługami Naszej firmy. Przedstawiamy ofertę na przeprowadzenie audytu fundacji rodzinnej, wymaganego zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej. Nasze doświadczenie i specjalistyczna wiedza pozwalają nam na skuteczne wspieranie fundacji rodzinnych w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz transparentności działań.

Zakres Usług

Audyt Fundacji Rodzinnej

Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, każda fundacja rodzinna musi co cztery lata przeprowadzić audyt, który obejmuje:

1. Audyt Zarządzania Aktywami:

 • Ocena zgodności zarządzania aktywami z przepisami prawa oraz celami statutowymi fundacji.
 • Przegląd działań związanych z zaciąganiem i spełnianiem zobowiązań.
 • Analiza zobowiązań publicznoprawnych fundacji.
 • Weryfikacja prawidłowości, rzetelności oraz zgodności działań z dokumentami fundacji rodzinnej.

2. Audyt Finansowy:

 • Przegląd rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych przez zarząd fundacji.
 • Ocena wypłacalności i efektywności finansowej fundacji.
 • Sprawdzenie zgodności dokumentacji finansowej z obowiązującymi przepisami oraz standardami rachunkowości.

3. Audyt Procedur Kontrolnych:

 • Weryfikacja wewnętrznych procedur kontrolnych, zarządzania ryzykiem oraz procedur zapewniających transparentność decyzji.
 • Ocena zgodności działań fundacji z jej statutem oraz przepisami prawa.

4. Audyt Zgodności z Działalnością Gospodarczą:

 • Przegląd działalności gospodarczej fundacji w kontekście ograniczeń wynikających z ustawy o fundacji rodzinnej.
 • Ocena zgodności działalności gospodarczej z celami statutowymi fundacji oraz przepisami prawa.

5. Rekomendacje i Raport:

 • Sporządzenie szczegółowego raportu z audytu, zawierającego wnioski oraz rekomendacje dotyczące poprawy zarządzania fundacją i zgodności z przepisami prawa.
 • Przedstawienie raportu zgromadzeniu beneficjentów oraz radzie nadzorczej (jeśli taka istnieje).

Nasze Podejście

Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami audytorskimi, zapewniając kompleksową i profesjonalną obsługę fundacji rodzinnych. Nasze audyty są przeprowadzane przez doświadczonych specjalistów, którzy dbają o rzetelność, transparentność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Koszt Usług

Koszt przeprowadzenia audytu fundacji rodzinnej jest ustalany indywidualnie, na podstawie szczegółowego zakresu prac oraz specyfiki działalności fundacji. Oferujemy elastyczne warunki współpracy, w tym możliwość rozliczeń ryczałtowych oraz godzinowych.

Kontakt

W celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia terminu audytu prosimy o kontakt pod numerem telefonu [numer kontaktowy] lub adresem email [adres email]. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i doprecyzować szczegóły oferty.

Z poważaniem,

Benedykt Serwus – Biegły Rewident