2. Interpretacje podatkowe

Interpretacja podatkowa: Indywidualna interpretacja podatkowa to oficjalne stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w danej sprawie. Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć w odniesieniu do stanu faktycznego (tj. zdarzeń, które mają lub miały miejsce) lub zdarzeń przyszłych. Daje ona podatnikom odpowiedź na pytania, czy zgodnie z prawem skorzystali z ulgi podatkowej lub czy powinni zapłacić podatek, jeśli np. sprzedali właśnie mieszkanie. 

Ile kosztuje interpretacja podatkowa?
Zmiany w Ordynacji Podatkowej –nawet 2800 zł za interpretacje podatkową w 2024 roku. Aktualnie opłata za wydanie interpretacji podatkowej wynosi 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego + wynagrodzenie Kancelarii Prawnej od przygotowanego wniosku o interpretację.

Szanowni Państwo,

w celu usprawnienia pracy – poniżej umieszczamy bezpośredni link do Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA oraz zamieszczamy wybrane interpretacje podatkowe oraz opinie zabezpieczające.  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wystąpieniem o indywidualną Interpretację podatkową lub opinię zabezpieczającą zapraszamy do skorzystania z usług Naszych partnerów (Obsługa Prawna f.r.

Opinia zabezpieczająca to stanowisko Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zawierające wyczerpujący opis czynności, której dotyczyło zapytanie podatnika oraz ocenę, że do wskazanej we wniosku korzyści podatkowej wynikającej z tej czynności nie ma zastosowania przepis dotyczący unikania/uchylania się od opodatkowania.

Ile kosztuje opinia zabezpieczająca?
do: 24 marca 2024 r. § 1. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej podlega opłacie w wysokości 20.000 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku + wynagrodzenie Kancelarii Prawnej od przygotowanego wniosku o opinię zabezpieczającą. Opłata od wspólnego wniosku zainteresowanych ulega zwiększeniu o 5.000 zł od piątego i każdego kolejnego zainteresowanego.