3. Model Depozytowy

W świecie zagrożeń, zadbaj o trwałość swojego dziedzictwa

Ochrona majątku

Czy jesteś przygotowany na to, co przyniesie jutro? Z Points Capital P.S.A. na podstawie Advanced Trusts Foundation możesz stworzyć bezpieczną przystań dla swojego majątku poprzez model depozytowy w fundacjach rodzinnych. Dowiedz się, jak możesz odizolować swoje oszczędności, nieruchomości, akcje, udziały oraz inne cenne aktywa od ryzyk związanych z biznesem i życiem osobistym. Założenie własnej fundacji rodzinnej to utworzenie strefy bezpieczeństwa Tworząc fundację rodzinną, tworzysz odrębny byt prawny, który jest nietykalny i odporny na wpływy zewnętrzne. Oto kluczowe korzyści, jakie możesz uzyskać:

Ochrona majątku

Oddzielenie majątku firmowego od osobistego zapewnia, że Twoje oszczędności i aktywa są chronione przed wierzycielami i ryzykami związanymi z prowadzonym biznesem.

Kapitał odtworzeniowy

W razie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kryzys gospodarczy czy bankructwo, fundacja rodzinna zapewnia dostęp do kapitału odtworzeniowego, który pozwala na szybkie odzyskanie stabilności finansowej.

Kapitał na przetrwanie

Fundacja zabezpiecza środki na przetrwanie dla Ciebie i Twojej rodziny w najtrudniejszych chwilach. Niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, masz pewność, że Twoje zasoby są chronione.

Zabezpieczenie przyszłości dzieci

Gwarantujesz swoim dzieciom i wnukom stabilne wsparcie finansowe, niezależnie od sytuacji gospodarczej i zawodowej.

Ochrona przed ryzykami prawnymi

Fundacja rodzinna chroni Twój majątek przed ewentualnymi postępowaniami sądowymi, sprawami karnymi oraz skarbowymi.

Plan B

Niezależnie od ryzyk, jakie mogą się pojawić, masz pewność, że Twoje mienie jest chronione, a Ty i Twoi bliscy macie zabezpieczenie finansowe.

Płynność finansowa

Fundacja zapewnia stały dostęp do środków finansowych, umożliwiając realizację Twoich celów i planów bez względu na zewnętrzne zagrożenia.