3. Obsługa Prawna F.R.

Rekomendacja Kancelarii Prawnej

Rekomendowana przez Nas Kancelaria Prawna:

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie współpracą z Kancelarią (...). Przedstawiamy ofertę na świadczenie usług prawnych, mających na celu kompleksowe przygotowanie klienta do założenia Fundacji Rodzinnej oraz jej rejestrację.

Zakres Usług

Nasza kancelaria prawna oferuje pełen zakres usług związanych z założeniem i rejestracją Fundacji Rodzinnej, w tym:

1. Przygotowanie Dokumentacji na podstawie dostarczonego audytu:

 • Sporządzenie aktu założycielskiego i statutu Fundacji Rodzinnej.
 • Przygotowanie spisu mienia wnoszonego do fundacji.
 • Opracowanie regulaminów wewnętrznych i procedur operacyjnych.

2. Rejestracja Fundacji Rodzinnej:

 • Przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację Fundacji Rodzinnej w sądzie.
 • Koordynacja procesu rejestracyjnego w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Publikacja informacji o rejestracji fundacji w dzienniku urzędowym.

3. Doradztwo Prawne:

 • Konsultacje prawne dotyczące struktury fundacji i jej funkcjonowania.
 • Reprezentacja klienta przed sądami administracyjnymi.

4. Zarządzanie Fundacją:

 • Doradztwo w zakresie zarządzania majątkiem fundacji.
 • Pomoc w opracowywaniu strategii inwestycyjnych i zarządzania aktywami.
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z bieżącym funkcjonowaniem fundacji (sprawozdania finansowe, raporty).

5. Compliance i Audyt:

 • Zapewnienie zgodności działań fundacji z przepisami prawa i jej statutem.
 • Wdrażanie procedur compliance i zarządzania ryzykiem.

6. Zmiany i Likwidacja Fundacji:

 • Doradztwo prawne w zakresie zmian w statucie fundacji i jej strukturze.
 • Obsługa procesu likwidacyjnych fundacji, w tym wyznaczenie likwidatorów i realizacja planu podziału majątku.

7. Powództwo

 • Przygotowanie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały fundacji rodzinnej.
 • Przygotowanie powództwa o uchylenie uchwały fundacji rodzinnej.

8. Szkolenia i Edukacja:

 • Organizacja szkoleń dla zarządu fundacji oraz beneficjentów.
 • Edukacja w zakresie zarządzania fundacją i jej majątkiem.

9. Koszt Usług

Koszt usług jest ustalany indywidualnie na podstawie szczegółowego zakresu prac oraz specyfiki projektu. Zapewniamy konkurencyjne stawki oraz możliwość rozliczeń ryczałtowych bądź godzinowych.

10. Kontakt

W celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt pod numerem telefonu 507 158 182 lub adresem email [email protected]. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i doprecyzować szczegóły oferty.

Z poważaniem,

Kancelaria Prawna