4. Doradztwo Podatkowe F.R.

Zakres Usług Podatkowych

Zakres Usług

I. Przygotowanie do Rejestracji Fundacji Rodzinnej

1. Doradztwo Podatkowe:

 • Konsultacje w zakresie wyboru optymalnej struktury podatkowej dla fundacji.
 • Analiza przepisów podatkowych dotyczących fundacji rodzinnych w Polsce.
 • Ocena skutków podatkowych wniesienia poszczególnych składników majątkowych do fundacji.
 • Optymalizacja podatkowa majątku przekazywanego do fundacji.

2. Przygotowanie Dokumentacji Podatkowej:

 • Sporządzenie niezbędnych dokumentów podatkowych związanych z aktem założycielskim i statutem Fundacji Rodzinnej.
 • Przygotowanie wyceny majątku wnoszonego do fundacji z uwzględnieniem przepisów podatkowych.
 • Opracowanie regulaminów wewnętrznych fundacji pod kątem podatkowym.

3. Reprezentacja przed Organami Podatkowymi:

 • Wsparcie i reprezentacja klienta w kontaktach z organami podatkowymi.
 • Składanie wniosków o interpretacje podatkowe dotyczące specyficznych aspektów działalności fundacji.

II. Obsługa Podatkowa po Rejestracji Fundacji Rodzinnej

1. Bieżące Doradztwo Podatkowe:

 • Stałe doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych fundacji.
 • Optymalizacja podatkowa działań fundacji, w tym inwestycji i działalności gospodarczej.
 • Konsultacje dotyczące zmian w przepisach podatkowych i ich wpływu na funkcjonowanie fundacji.

2. Sporządzanie Deklaracji Podatkowych:

 • Przygotowanie i składanie deklaracji CIT oraz VAT dla fundacji.
 • Rozliczanie podatków związanych z działalnością fundacji oraz wypłatami dla beneficjentów.

3. Zarządzanie Obciążeniami Podatkowymi:

 • Opracowywanie strategii minimalizacji obciążeń podatkowych.
 • Wdrażanie rozwiązań pozwalających na korzystanie z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych.

4. Audyt Podatkowy:

 • Przeprowadzanie regularnych audytów podatkowych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego i opracowywanie planów naprawczych.

5. Wsparcie w Zakresie Compliance:

 • Monitorowanie zgodności działań fundacji z przepisami podatkowymi.
 • Wdrażanie procedur compliance oraz zarządzania ryzykiem podatkowym.

6. Reprezentacja przed Organami Podatkowymi:

 • Reprezentacja fundacji w postępowaniach podatkowych, kontrolach i audytach prowadzonych przez organy skarbowe.
 • Składanie odwołań i wniosków w ramach postępowań podatkowych.

Koszt Usług

Koszt usług jest ustalany indywidualnie na podstawie szczegółowego zakresu prac oraz specyfiki projektu. Oferujemy elastyczne warunki współpracy, w tym rozliczenia ryczałtowe, godzinowe oraz pakiety abonamentowe.

Kontakt

W celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt pod numerem telefonu 690 542 082 lub adresem email [adres email].

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i doprecyzować szczegóły oferty.

Z poważaniem,