5. Księgowość F.R.

Oferta Biura Rachunkowego

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie usługami Biura Rachunkowego Łukomski Sp. z o.o. Przedstawiamy ofertę na świadczenie kompleksowych usług księgowych związanych z założeniem i rejestracją Fundacji Rodzinnej, a także jej bieżącą obsługą księgową. Nasze doświadczenie i specjalistyczna wiedza pozwalają nam na skuteczne wspieranie klientów w zakresie zarządzania księgowością zgodnie z najwyższymi standardami według polskiego prawa.

Zakres Usług Księgowych

1. Bieżące Doradztwo Księgowe:

 • Stałe doradztwo w zakresie obowiązków księgowych fundacji.
 • Optymalizacja księgowa działań fundacji, w tym inwestycji i działalności gospodarczej.
 • Konsultacje dotyczące zmian w przepisach księgowych i ich wpływu na funkcjonowanie fundacji.

2. Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych:

 • Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych fundacji.
 • Ewidencja operacji finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowywanie i weryfikacja dokumentów księgowych.

3. Sporządzanie Deklaracji Podatkowych i Sprawozdań Finansowych:

 • Przygotowanie i składanie deklaracji CIT oraz VAT dla fundacji.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i raportów okresowych.
 • Rozliczanie podatków związanych z działalnością fundacji oraz wypłatami dla beneficjentów.

4. Zarządzanie Obciążeniami Księgowymi:

 • Opracowywanie strategii minimalizacji obciążeń księgowych.
 • Wdrażanie rozwiązań pozwalających na korzystanie z dostępnych ulg i zwolnień księgowych.

5. Audyt Księgowy:

 • Przeprowadzanie regularnych audytów księgowych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Identyfikacja obszarów ryzyka księgowego i opracowywanie planów naprawczych.

6. Wsparcie w Zakresie Compliance:

 • Monitorowanie zgodności działań fundacji z przepisami księgowymi.
 • Wdrażanie procedur compliance oraz zarządzania ryzykiem księgowym.

7. Reprezentacja przed Organami Skarbowymi:

 • Reprezentacja fundacji w postępowaniach księgowych, kontrolach i audytach prowadzonych przez organy skarbowe.
 • Składanie odwołań i wniosków w ramach postępowań księgowych.

Koszt Usług

Koszt usług jest ustalany indywidualnie na podstawie szczegółowego zakresu prac oraz specyfiki projektu. Oferujemy elastyczne warunki współpracy, w tym rozliczenia ryczałtowe, godzinowe oraz pakiety abonamentowe.

Kontakt

W celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt pod numerem telefonu 690 542 082 lub adresem email [adres email]. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i doprecyzować szczegóły oferty.

Z poważaniem,

Marcin Łukomski – Licencjonowany Księgowy