1. Zakładanie fundacji

Zakładanie Fundacji Rodzinnych

Zakładanie Fundacji Rodzinnych

Krok 1

Spotkanie z Doradcą Klienta w celu wyjaśnienia - czym jest fundacja, w jaki sposób fundacja rodzinna może przyczynić się do realizacji celów fundatora oraz zabezpieczenia jego, interesów oraz rodziny.

Zakładanie Fundacji Rodzinnych

Krok 2

Przeprowadzenie audytu potrzeb. Na jego podstawie wykreowane zostanie raport audytowy tzw. "drzewo korzyści" które posłuży wskazanym poprzez zapytania o ofertę Kancelariom: prawnym i podatkowym oraz biurom rachunkowym w zaprezentowaniu swojej oferty na rejestrację fundacji rodzinnej oraz jej obsługę. Pamiętajmy, że audyt jest już płatny.

AUDYT CHRONI PRZED BŁĘDAMI

Zakładanie Fundacji Rodzinnych

Krok 3

To podpisanie umowy z wybraną przez fundatora Kancelarią Prawną która zajmie się na podstawie dostarczonego audytu:

 • uporządkowaniem struktury właścicielskiej i stworzeniem ładu rodzinnego;
 • sprawdzeniem – na co należy zwrócić uwagę – tworząc statut fundacji rodzinnej – czyli podstawowy dokument;
 • weryfikacją potencjalnych problemów – w celu utworzenia statutu fundacji, która będzie spełniała oczekiwania fundatora i przynosiła zyski;
 • opracowaniem statutowych władz fundacji – pamiętajmy że fundator lub beneficjent może być członkiem zarządu fundacji;
 • opracowaniem statutowych celów fundacji;
 • opracowaniem statutowych świadczeń przysługujących beneficjentom - a opłacanych przez fundację rodzinną, jak:
  • świadczenia pieniężne, darowizny oraz pożyczki;
  • prawa do korzystania ze wsparcia materialnego jak przykładowo najem mieszkania, auta, opłata za media i inne r-ki;
  • edukacja, samorozwój, podróże, emerytura;
  • opieka medyczna, ubezpieczenie na życie;
 • opracowanie podstawowej polityki podatkowej;
 • opracowanie podstawowej polityki bezpieczeństwa w tym kontroli;
 • opracowanie polityki sukcesyjnej;
 • sporządzeniem statutu fundacji zawierającego reguły jej działania;
 • przygotowaniem spisu mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej;
Kroki Zakładania Fundacji Rodzinnych

Krok 4

To spotkanie z Notariuszem w celu złożenia przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji przed notariuszem w akcie założycielskim albo testamencie.

Krok 5

To wybór r-ku bankowego fundacji i wniesienie funduszu założycielskiego.

Kroki Zakładania Fundacji Rodzinnych

Krok 6

Kancelaria składa dokumenty rejestrowe do prowadzonego przez Sąd rejestru fundacji rodzinnych oraz monitoruje postępy w rejestracji w tym składa wyjaśnienia i odwołania:

 • spis mienia
 • oświadczenie fundatora
 • oświadczenie członków zarządu, że fundusz założycielski zostanie wniesiony w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych [ustanowienie fundacji rodzinnej w testamencie]
 • oświadczenie członka zarządu obejmującego zgodę na powołanie
 • zaświadczenie o niekaralności członka zarządu
 • oświadczenie członka rady nadzorczej
 • oświadczenie beneficjenta obejmujące zgodę na powołanie
 • opłata sądowa 500 PLN

Krok 7

Wybór biura rachunkowego i podpisanie umowy o współpracy.

Kroki Zakładania Fundacji Rodzinnych

Kancelaria Podatkowa:

 • opracowanie strategii podatkowych zmierzających do minimalizacji obciążeń podatkowych, w pełnej zgodności z prawem.
 • doradztwo w zakresie skorzystania z preferencji podatkowych, ulg i zwolnień przysługujących fundacjom;
 • wnioski o interpretacje podatkowe i opinie zabezpieczające;
 • pomoc w przygotowaniu i złożeniu deklaracji podatkowych oraz innych wymaganych dokumentów.
 • reprezentacja fundacji przed organami podatkowymi, w tym w przypadku kontroli.

Biuro Rachunkowe:

 • pełną obsługę księgową i podatkową
 • przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych
 • zarządzanie płacami i kadrami
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • reprezentowanie fundacji przed organami skarbowymi
 • obsługę zobowiązań wobec ZUS
 • wsparcie w planowaniu budżetu i finansów

Koszty założenia Fundacji Rodzinnej w podstawowej wersji

Niniejsza kalkulacja obejmuje opisane kroki dla założenia Fundacji Rodzinnej z kapitałem założycielskim 100 tys. PLN (stan na 01.04.2024 r.)

 • Krok 1 - opłata --- PLN
 • Krok 2 - opłata firm - Złóż zapytanie o ofertę
 • Krok 3 - opłata kancelarii - Złóż zapytanie o ofertę*
 • Krok 4 - opłata ok. 1.170 PLN **
 • Krok 5 - opłata --- PLN
 • Krok 6 - opłata sąd. 500 PLN
 • opłata sąd. 250 PLN
 • ____________________

* Wynagrodzenie zależy od wybranej Kancelarii oraz zakresu zleconych prac.

** Taksa notarialna (w zależności od zakresu prac, wartości majątku, statutu może się różnić):

 • od 60 tys. zł do 1 mln zł - 1.010 zł + 0.4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 • od 1 mln zł do 2 mln zł - 4.770 zł + 0.2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 • od 2 mln zł wzwyż - 6.770 zł + 0.25% od nadwyżki powyżej 2 mln zł.

*** Koszty księgowości (krok 7):

 • ok. od 500 do 3.000 PLN / m-c w zależności od ilości dokumentów

Usługi dodatkowe:

Kancelaria Prawna:

 • uporządkowanie spraw majątkowych oraz relacji umownych pomiędzy fundacją a podmiotami powiązanymi lub trzecimi;
 • opracowanie polityki aportu aktywów
 • reprezentowanie
 • doradztwo w zakresie bieżącego zarządzania fundacją, w tym wsparcie w zakresie prawa pracy, umów, zmian w przepisach i zarządzania majątkiem