1. Główne zalety

Główne zalety posiadania fundacji rodzinnej:

Ochrona majątku:

- Fundacje rodzinne zapewniają skuteczną ochronę majątku przed roszczeniami wierzycieli i innymi zagrożeniami.
- Oddzielenie majątku firmowego od osobistego.

Planowanie sukcesji:

- Płynne przekazywanie majątku między pokoleniami.
- Eliminacja ryzyka sporów rodzinnych dotyczących dziedziczenia.
- Fundacja umożliwia precyzyjne określenie zasad dziedziczenia i zarządzania mieniem.

Korzyści podatkowe:

Fundacje rodzinne mogą korzystać z licznych zwolnień podatkowych i korzystniejszych rozwiązań podatkowych.

Profesjonalne zarządzanie majątkiem:

- Fundacja może być zarządzana przez profesjonalistów, co zwiększa efektywność i bezpieczeństwo zarządzania majątkiem.
- Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Kapitał na przetrwanie i odtworzenie:

- Fundacja zabezpiecza środki na przetrwanie dla rodziny w najtrudniejszych chwilach.
- Zapewnienie kapitału odtworzeniowego w razie kryzysu.

Zabezpieczenie przyszłości dzieci i wnuków:

Gwarancja stabilnego wsparcia finansowego dla dzieci i wnuków.

Ochrona przed ryzykami prawnymi i ekonomicznymi:

- Fundacja chroni majątek przed postępowaniami sądowymi, skarbowymi oraz zmianami gospodarczymi.
- Ochrona przed przymusowymi przejęciami i konfiskatą.

Wsparcie celów charytatywnych i społecznych:

Fundacja rodzinna może angażować się w działalność charytatywną, co może przynieść korzyści społeczne oraz poprawić reputację rodziny.

Anonimowość i dyskrecja:

- Fundacja zapewnia anonimowość i dyskrecję w zarządzaniu finansami rodziny.
- Ochrona prywatności rodziny.

Zapobieganie konfliktom rodzinnym:

Przejrzyste zasady przekazywania majątku, co chroni rodzinę przed wewnętrznymi sporami.

Zarządzanie ryzykiem rynkowym i fiskalnym:

- Fundacja rodzinna zabezpiecza mienie przed nagłymi zmianami gospodarczymi i rynkowymi. - Ochrona przed agresywnymi działaniami fiskalnymi.