Notariusze

POLECANI NOTARIUSZE

Taksa notarialna (maksymalne stawki taksy notarialnej znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.).

  • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

 

  • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

 

  • powyżej 2.000.000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł;

ul. Garbary 53/4, 61-869 Poznań
Tel. 61 852-37-91,
Tel. fax 61 852-37-92
Tel. kom. 510-290-582
E-mail: [email protected]

ul. Wojska Polskiego 17  60-618 Poznań
tel: 61 851 93 63
E-mail: [email protected]

ul. Głogowska 144/5, 60-206 Poznań
Tel. +48 694062940
E-mail: [email protected]