Archiwa kategorii: Artykuły

Artykuł nr. 23 Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) dokonała istotnej zmiany w interpretacji dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych zakładanych przez małżonków (czyli gdy oboje małżonkowie są fundatorami). Dotychczasowe kontrowersje…

Czytaj dalej

Artykuł nr. 22 Wprowadzenie: W dniu 31 stycznia 2024 roku została opublikowana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca opodatkowania VAT wniesienia nieruchomości do Fundacji Rodzinnej. Interpretacja,…

Czytaj dalej

Artykuł nr. 21 Wydanie Interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą możliwości korzystania z preferencji podatkowej przez fundację rodzinną w zakresie obrotu kryptowalutami. Interpretacja…

Czytaj dalej

Artykuł nr. 20 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą oceny skutków podatkowych wniesienia składników majątkowych do fundacji rodzinnej. Wnioskodawca, będący osobą fizyczną i polskim rezydentem…

Czytaj dalej

Artykuł nr. 19 Streszczenie: Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że przychód Fundacji Rodzinnej ze zbycia udziałów/akcji nie wykracza poza zakres działalności określony w…

Czytaj dalej

Artykuł nr. 18 W dniu 9 lutego 2024 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą kwestii opodatkowania darowizn, jakie spółka zamierza przekazać na rzecz fundacji.…

Czytaj dalej

Artykuł nr. 17 Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, pod sygnaturą 0111-KDIB1-2.4010.3.2024.1.MK, wyjaśnia, jak fundacje mogą odliczać podatki od przychodów z budynków. Oto dwa główne…

Czytaj dalej

Artykuł nr. 16 W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, omówiono skutki podatkowe związane z wniesieniem przez nierezydenta do przyszłej Fundacji rodzinnej wierzytelności z tytułu…

Czytaj dalej

Artykuł nr. 15 W ostatnim czasie wiele spółek staje przed decyzją o przekazywaniu majątku na rzecz fundacji. Kwestie podatkowe związane z takimi operacjami mogą być jednak skomplikowane.…

Czytaj dalej

Artykuł nr. 14 23 maja 2023 roku, Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą dotyczącą utworzenia fundacji rodzinnej, jej funkcjonowania oraz korzyści podatkowych, które można osiągnąć dzięki takiemu rozwiązaniu.…

Czytaj dalej

10/22