Wspólne inwestycje

Wizja:

Naszą wizją inwestowania z „Points Capital P.S.A.” jest łączenie inwestorów m.in. Fundacje Rodzinne z przedsiębiorcami poszukującymi kapitału poprzez platformę Crowdfundingową mezzanine-crow.com oraz Platformę Nieruchomościową points-capital.com/gielda-inwestorow. Spółki w procesie restrukturyzacji szczególnie w procesach wykupu majątków poprzez LBO (Leveraged buyout) mogą wygenerować ponad przeciętne stopy zwrotu, a z uwagi na fakt – że najczęściej wykupywane są nieruchomości i linie technologiczne – inwestycje te są stosunkowo bezpieczne.

Skąd Fundacje Rodzinne mają środki na inwestycje:

Oczywiście główne środki pochodzą z wypracowanych oszczędności. Nie sugerujemy Państwu jednak – abyście zmieniali swoją strategię inwestycyjną czy styl życia. Jedynie naprowadzamy na ciekawy koncept  – aby środki finansowe zaoszczędzone na podatku dochodowym – dzięki ustawie o Fundacji Rodzinnych przeznaczyć przykładowo na inwestycje:

 • Mezzanine – (zakup udziałów + pożyczka do przedsiębiorstw w restrukturyzacji (art. 162 pr. restr.) lub SPV (Special Purpose Vehicle) dokonujących wykupu upadłego majątku przedsiębiorstwa w celu jego dalszego wydzierżawienia odpłatnego lub w celu dokonania odsprzedaży po 3-5 lat poprzedniemu właścicielowi w ramach wykupu MBO (Management Buy Out) lub innym zainteresowanym na rynku tzw. MBI (Management Buy In). W tym celu uruchamiamy platformę Crowdfundingową i wystąpiliśmy zgodnie z Rozporządzeniem  UE 2020/1503 – o licencję ESMA na Crowdfunding Hybrydowy tj. pożyczkowy i inwestycyjny. Aktualnie czekamy na licencję. Zobacz Naszą Platformę 

 

 • Platforma Nieruchomościowa – kupuj okazyjnie nieruchomości takie jak: mieszkania, domy, hale, place, ziemię w drodze:
   • przygotowanej likwidacji Pre-Pack;
   • licytacji komorniczej;
   • licytacji syndyka

i wydzierżawiaj je poprzednim właścicielom lub innych najemcom. Zobacz Naszą Platformę