Koszty Fundacji

Szanowni Inwestorzy,
Z przyjemnością zwracamy się do Państwa, mając na celu promowanie idei Fundacji Rodzinnych, inwestycji Mezzanine a także budowanie silnej i zróżnicowanej społeczności inwestorów. Pragniemy podkreślić, że naszym priorytetem jest udostępnienie Państwu wiedzy niezbędnej do samodzielnego skorzystania z tego innowacyjnego modelu finansowego. Nasza inicjatywa nie ma na celu generowania zysku z zakładania Fundacji Rodzinnych. Niemniej jednak, współpraca z nami – choć odpłatna na etapie zakładania może przynieść Państwu dodatkowe korzyści, nie tylko ze względu na wartość towarzyszącą naszej wspólnej działalności, ale również dzięki dostępowi do sprawdzonych rozwiązań, w tym optymalizacji podatkowej.

Zachęcamy do skorzystania z potencjału, jaki oferują Fundacje Rodzinne, i dołączenia do naszej rosnącej społeczności inwestorów. Życzymy Państwu pomyślnej i satysfakcjonującej emerytury w przyszłości, niezależnie od tego, czy decydują się Państwo na założenie fundacji już w wieku 21 lat. 

 
Doradztwo Kancelarii & Finansisty – założenie Fundacji Rodzinnej:

 • opłata jednorazowa za gotowe opracowanie wraz z wypracowanymi rozwiązaniami: 20.000,00 PLN;

 • ryczałt godzinowy Kancelarii za prace przygotowawcze związane z wniesieniem majątku do fundacji: 300,00 PLN / H (wstępna wycena prac następuje przed przystąpieniem do działania);

Akt Notarialny:

  • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

  • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

  • powyżej 2.000.000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł;

Rejestracja Fundacji:

 • Art. 64a. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych.

 • Art. 64b. 1. Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o wpis w rejestrze fundacji rodzinnych.

 • Jedną opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od skargi na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze fundacji rodzinnych.

 • Opłata za pełnomocnictwo – 17 złotych

Biuro rachunkowe:

 • Koszt miesięczny: od 500,00 zł do 2.000,00 zł

Audyt:

 • Raz na okres 2 lat: od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł