Analiza SWOT

fundacja rodzinna

Analiza SWOT 

Technika służąca do porządkowania i analizy informacji. Pozwala wykorzystać zgromadzone informacje do opracowania strategii działania opartej na silnych stronach i szansach, przy jednoczesnym eliminowaniu bądź ograniczaniu słabych stron i zagrożeń.

Mocne strony

 1. Dzięki optymalizacji podatkowej – szybki zwrot kosztów założenia i dodatni bilans przedsięwzięcia, który z każdym miesiącem poprawi Bilans aktywów.
 2. Uniknięcie ZUS lub minimalizacja składek.
 3. Rejestry Fundacji Rodzinnych są udostępniane jedynie po wykazaniu interesu prawnego. Pełna poufność i bezpieczeństwo. Możliwość całkowitego schowania majątku. 
 4. Zapobiega rozproszeniu majątku i pozwala na planowanie emerytalne – zapewniając członkom rodziny stabilne źródło dochodu na starość. 
 5. Utworzenie fundacji rodzinnej nie podlega klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.

Szanse

 1. Zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci, wypadku fundatora, niepełnosprawności, trwałego kalectwa.
 2. Zabezpieczenie majątku na wypadek zdarzeń losowych jak bankructwo, komornicy, prokuratura poprzez wydzielenie majątku – do bezpiecznej, nietykalnej  strefy – zanim może zajść zdarzenie.
 3. Poprawa wizerunku – przydatna zarówno w formule prowadzonych interesów jak i przed rodziną. 
 4. Fundacja działa jak sejf. Pozwala na akumulowanie i realizację polityki Fundatora – bez względu na sprzeczne decyzje rodziny czy sukcesora.
 5. Pozwala na realizację sukcesji zgodnie z wolą fundatora bez narażania wytypowanych  sukcesorów  na wojnę w sądzie o spadek.

Słabe strony

 1. Koszty założenia Fundacji Rodzinnej:    od 28 tys. PLN do 250 tys. PLN (gdy są opinie zabezpieczające);
 2. Stworzenie dla Fundacji Rodzinnej  polityki majątkowej i podatkowej wymaga perfekcyjnej znajomości tematu, gdyż wniesionych aktywów przez fundatora nie można wycofać, a jedynie zlikwidować Fundację. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrożenia

 1. Z całą pewnością – Urzędy Skarbowe zainteresują się źródłem pochodzenia majątku Fundacji. Dobrze przygotowana i udokumentowane aporty wnoszone przez Fundatora uchronią przed domiarem lub oskarżeniem o pranie brudnych pieniędzy. Czytaj więcej.
 2. Należy się liczyć w fazie początkowej z możliwymi kontrolami skarbowymi. Dobrze przygotowana i opracowana polityka podatkowa uchroni przed naliczeniem podwyżosznej stawki 25%. Czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 Points-Capital P.S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Points-Capital jest znakiem towarowym Points-Capital P.S.A.

Ta strona używa cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

by POINTS CAPITAL