Dziedzictwo

"Przekazywanie dziedzictwa to sztuka – która ma przetrwać po Twojej śmierci. Fundacja rodzinna oferuje personalizowane podejście do zarządzania majątkiem, które respektuje unikalny charakter Twojego dziedzictwa, jednocześnie promując wartości, które są dla Ciebie ważne."

"Zarządzaj dziedzictwem za pomocą Fundacji Rodzinnej. Twój majątek to nie tylko aktywa, ale historia i wartości, które zasługują na ochronę i rozwój. Buduj strategię, która honoruje Twoją przeszłość i zabezpiecza przyszłość."
"Przekształć swoje dziedzictwo w trwały wpływ – Fundacja Rodzinna to więcej niż zarządzanie majątkiem; to narzędzie, które umożliwia Twojej rodzinie realizację ważnych celów społecznych, przekazując wartości solidarności i odpowiedzialności na kolejne pokolenia."
"Budowanie mostów między pokoleniami dzięki strategicznemu zarządzaniu dziedzictwem – W naszej pracy łączymy głęboką troskę o Twoje rodzinne tradycje z nowoczesnymi strategiami inwestycyjnymi, aby zapewnić, że Twoje dziedzictwo przetrwa i będzie inspiracją dla przyszłych pokoleń."
"Ochrona i pomnażanie dziedzictwa w duchu rodzinnym – Fundacja Rodzinna nie tylko zabezpiecza Twój majątek przed nieprzewidzianymi okolicznościami, ale także pomaga w realizacji projektów, które odzwierciedlają Twoje najgłębsze wartości i przekonania, tworząc trwałe dziedzictwo pozytywnych zmian."

Powyższe hasła nie są tylko pustymi frazesami. W statucie spółki możesz uregulować niemalże wszystko: przekazać zasady i warunki poboru środków przez beneficjentów, swoje wartości, historię, cele – oraz możesz scalić rodzinę i uchronić ją przed rozłamem. Fundacja Rodzinna pozwala na zbudowanie takich fundamentów – jakie ty chcesz, a nie jakie w postępowaniu spadkowym rodzina dostanie w konsekwencji sporów i zaskarżania testamentu i zachowku. Najważniejszy jednak jest fakt – że zawsze – póki będzie trwać fundacja – będziesz pamiętany i twoje zasady.